کلاس خصوصی آنلاین


کلاس خصوصی آنلایناین دوره ها مشابع دوره های مجازی است با این تفاوت که پس از گذراندن هر درس شما از طریق یکی از اپلیکیشن های ویدیو چت یا به عبارتی دیگر مکالمه تصویری با استاد اندرو خواهید داشت تا بتوانید سوالات و مشکلات خود را دقیق تر و سریعتر حل کنید . در کنار تمام این امکانات شما از پشتیبانی آنلاین نیز برخوردار خواهد شد .


This site was built using