شرایط


هر تلاش برای دقت نشان دادن محصول (ها) از طریق این وب سایت و پتانسیل آن به فروش می رسد. هر گونه ادعایی که ارائه شده یا مثالهایی که داده شده معتبر است، دقیق است، با این حال، نباید به هیچ وجه در تصمیم گیری در مورد اینکه آیا خرید یا نه، تکیه می شود. هر گونه توصیفات و نمونه هایی که استفاده می شود، نتایج استثنایی است، به خریداران معمولی اعمال نمی شود و قصد ندارند نماینده یا تضمین کنند که هر کسی نتایج مشابه یا مشابهی به دست خواهد آورد. موفقیت هر فرد بستگی به زمینه، تعهد، تمایل و انگیزه و همچنین عوامل دیگری که همیشه شناخته نشده و گاهی اوقات فراتر از کنترل است. هیچ تضمینی وجود ندارد که نتایج مورد نظر را در اینجا کپی کنید. شما هر گونه تلاش تجاری را به رسمیت می شناسید، خطر ذاتی برای از دست دادن سرمایه است. اساسا، ما نمی توانیم شما را به انجام اقدام، بنابراین ما نمی توانیم موفقیت را قول می دهیم.

This site was built using